"Təbliğat kampaniyasını partiyanın təlimatı əsasında quracağam"