“Əsas məqsədlərimizdən biri Belçika sərmayəsinin Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna cəlb edilməsidir”